סיום לימודי אפילציה ועמידה במבחן מעשי יזכה בתעודת אפילטורית מוסמכת.